Många svenskar upptäcker fördelarna med Grönfri och Prickfri

Prova att använda produkten på mossan som växer på taket. Rengöringsprodukter finns i en uppsjö av olika varianter. Du kanske har hört talas om Grönfri och Prickfri?

Grönfri och Prickfri har oöverträffad verkan

Både Grönfri och Prickfri kommer från företaget Jape. Medlet går utmärkt att använda på olika typer av mikrobiell påväxt. De här produkterna består av 8-procentig lösning av Bensaltensid som löses i vatten.

För att spara en hel del pengar och skona miljön från onödiga transporter och plastemballage kan man själv blanda en 8%-ig lösning av Bensaltensid. Ibland kan du köpa Bensaltensid i flytande form och som 50 procentiga lösningar. Spä ut koncentratet innan du använder det.
Du kan spä ut blandningen olika mycket för att få olika mängder. Att spä ut lösningen är ett bra sätt att spara pengar på.

Företag kan använda sig av Grönfri Proffs. Det kan man bland själva också.

Bensalkonklorid

Påväxt-Stopp kan också användas i samma syfte. Samma innehåll av verksam beståndsdel och lägre pris. Priserna ändras, när denna information skrivs är påväxtfri ca. 20% billigare.

Spä ut lösningen innan du använder den på ditt hustak. Grönfri Proffs kan fungera lika bra det.

Två produkter som ger samma fina resultat

Det skiljer ingenting mellan Prickfri och Grönfri. Verkningsgraden är ändå lite olika. Fulstopp och Bensaltensid har ett starkare koncentrat.

Viktigt med regelbunden rengöring för goda resultat

Tänk inte bara på kostnaden. behandla takpannor Medel som Prickfri ska ju hjälpa dig att hålla rent och snyggt omkring dig. Då kommer det att bli fint varje gång du genomför algtvätt eller ger dig på mossa på tak.

Slarvar du med rengöringen så spelar det ingen roll vilket medel som du använder. Prova att göra ett bokningssystem. Håll mossan borta genom att städa regelbundet.

Använd produkter för påväxt på ett säkert och tryggt sätt

Medel som Grönfri och Prickfri är dyra droppar.

Du måste veta vad du gör. Ett munskydd behövs för sprutdimma irriterar halsen. Skyddsglasögon är en säkerhet man inte bör avstå.

Ha alltid rätt utrustning när du använder Prickfri. På så sätt ligger du steget före.

Tänk också på att ha stadiga och säkra skor och det särskilt då du gör rent på taket där det kan vara halt och ostadigt på sina platser. Nu vet du hur du ska få bort mossa från hustaket.