Mikrokristallinsk cellulosa ger tabletter av mycket hög kvalitet

Tabletter som är avsedda för medicin måste hålla en viss kvalitet. Det gäller alla aspekter av tabletten. Ett bra klibmedel är alltid bra att använda vid tillverkning. Klibbmedel i tabletter håller ihop tabletten. Mikrokristallinsk cellulosa används oftast som klibbmedel.

tablettslagning

Mikrokristallinsk cellulosa är helt naturligt

Cellulosa är polymer och finns i plantornas fibrer Den löses inte upp i vare sig kallt eller varmt vatten. Det beror på den intramolekylära strukturen. Om man vill kan man ändra cellulosa med hydrolys. Då bildas mikrokristallinsk cellulosa.

mikrokristallinsk cellulosa är mycket användbar då man gör tabletter med press eller slag. Doseringen vid inblandning är normalt upp till 20% men det finns ingen övre gräns. Få kanske känner till att cellulosa är både en bindande och diskintegrerande agent. Det betyder att tabletten kan lösas om den skulle behöva det.

Fokusera på rätt användning

Om du använder klibbmedel i tabletter måste du tänka på hanteringen. Ingen fukt får komma in. Du kan köpa mikrokristallinisk cellulosa på allt-fraktfritt.seFörpackningen är dessutom återförslutningsbar. Om tabletterna blir fuktig kan de förstöras. Använd klibbmedlet på rätt sätt för att garantera kvaliteten.

Förpackningar som håller måttet hela vägen till patient

När en patient får medicin i tablettform så förväntas den vara fräsch. Kanske är det en doktor eller sjuksköterska som tar fram tabletten men det ska inte vara svårt. Det finns smarta förpackningar att använda.

Om du har mikrokristallinsk cellulosa som klibbmedel i tabletter måste du tänka på säkerheten. Det finns flera sätt att lyckas. Burkar används ibland för att förvara tabletter i. Då får inte burken släppa in någon luft.

Men ingen tablett klarar vad som helst. Detta oavsett hur väl den håller ihop. Tabletterna kan gå sönder ibland. Men kartorna bör hantera normal hantering. Små tillverkare brukar släppa en tablett i golvet och den skall hålla. Andra aktörer har andra sätt.

Så håller tabletterna i en vecka

Vissa tabletter måste tåla mer. tablett
Om du har portionstabletter så kan de inte tas från kartan. De läggs i fack istället.

Då kan mikrokristallinsk cellulosa vara bra att använda. På så vis håller tabletten längre.